Bodhisattva Gallery

Mahakala

Description

Ganesha

  

White Coral Vajradhara and Prajna Sattvavajri

  

Vignantak Mahakala

Sold

Kurkulla

  

Shakyamuni Buddha

Sold

Safhu Mahakala